PRVO OBAVJEŠTENJE

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

 

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na Simpozijum ‘’Hirurško liječenje i rehabilitacija povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – Bazična razmatranja, kontroverze, savremeni stavovi i inovacije’’ koji će se održati u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ‘’Dr Miroslav Zotović’’ u Banja Luci u periodu od 07 - 09. septembra 2018. godine.

 

Simpozijum organizuju Odjeljenje za neurorehabilizaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ‘’Dr Miroslav Zotović‘’ Banja Luka i Odelenje za bolesti i povrede perifernih nerava, funkcionalnu neurohirurgiju i hirurgiju bola Klinike za neurohirurgiju  Kliničkog centra Srbije u saradnji sa Udruženjem fizijatara Republike Srpske i Udruženjem neurohirurga Srbije.

25

PREDAVAČA

4

OBLASTI

30

PREDAVANJA

Organizatori

Simpozijum organizuju Odjeljenje za neurorehabilitaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ‘’Dr Miroslav Zotović‘’ Banja Luka i Odelenje za bolesti i povrede perifernih nerava, funkcionalnu neurohirurgiju i hirurgiju bola Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije u saradnji sa Udruženjem fizijatara Republike Srpske i Udruženjem neurohirurga Srbije.

 

Više o organizatorima

Predavači

Predavači na Simpozijumu su eksperti iz oblasti neurohirurgije, ortopedije, plastične hirurgije, radiologije, neurologije i fizikalne medicine i rehabilitacije perifernog nervnog sistema iz zemlje i regiona.

 

 

 

 

Više o predavačima

Program

Učesnici će imati priliku da na jednom mjestu čuju i razmjene aktuelnosti iz oblasti dijagnostike, liječenja i rehabilitacije povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema.

 

 

 

 

Više o programu

Smještaj

Za vrijeme trajanja Simpozijuma nudimo Vam smještaj u moderno opremljenim apartmanima i dvokrevetnim sobama

Banja Slatina

Slatinski put bb

78250 Laktaši